cv Danielle

Danielle (1971) is in 1995 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde bij de Vakgroep Bouwmanagement en Vastgoedbeheer. Voor het opstarten van MHM projectadvies heeft Danielle de volgende functies vervuld:

april 2008- jul 2010 Projectdirecteur – ING Real Estate Development (ING RED)
Verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling “Overhoeks” aan het IJ in Amsterdam. Een programma van 437.000 m2 voor wonen, werken en recreëren (het nieuwe Filmmuseum) Het project kent een investering van ruim een miljard en wordt gerealiseerd door een Joint Venture van ING RED en Ymere. Binnen de projectdirectie onder meer verantwoordelijk voor gebiedsbranding en het grondcontract en het aansturen van de projectorganisatie (fluctuerend tussen 15 en 40 personen).

nov 1998 – mrt 2008 Vastgoedontwikkelaar – ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten en gebieden vanaf de acquisitie/initiatieffase tot en met de nazorgfase. Zwaartepunt van werkzaamheden in het voortraject (tot aan het Definitief Ontwerp), daarna vooral focus op werkzaamheden in verkoop en verhuur. Naast projectwerkzaamheden is tevens een bijdrage geleverd in productontwikkeling, de positionering van ING Real Estate Development als woningontwikkelaar en als mentor voor nieuwe collega’s. Lid van het “Knowledge Team Residential” (europees wonen platform van ING RED)

apr 1995 – nov 1998 Huisvestingsadviseur – ICS Adviseurs

Advieswerkzaamheden rond organisatie en huisvesting van non-profit organisaties in het algemeen en schoolinstellingen in het bijzonder. Opdrachtgevers waren gemeenten, onderwijsinstellingen en collega-adviesbureaus. Werkzaamheden varieerden inhoudelijk van haalbaarheidstudies en programma’s van eisen tot bouwprojectmanagement en facilitair management.

Haar andere opleidingen en kwalificaties zijn:

2008/2009 Masterclass Concept Ontwikkeling Neprom
2000/2001 Leergang Projectontwikkeling Neprom
1999/2000 Postdoctorale opleiding Marktanalyse (Amsterdam School of Real Estate)